ALIVE MOVE ฉลองครบรอบ 1 ปี, แคมเปญพิเศษ, บางนา อิน เลิฟ, รถบัสฟรี AliveMove, น้องมูฟขวัญใจคนบางนา, รถบัสฟรีบางนา, นายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์, แจกบัตรกำนัล

ALIVE MOVE ฉลองครบรอบ 1 ปี ผ่านแคมเปญพิเศษ ‘บางนา อิน เลิฟ’

แจกคูปองส่วนลดร้านอาหาร และบริการมากมายบนแอปพลิเคชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ALIVE MOVE ฉลองครบรอบ 1 ปี ผ่านแคมเปญพิเศษ ‘บางนา อิน เลิฟ’ Read More »