Wash & Share, Fast Fashion, ซักเพื่อให้, ชูมณี, มูลนิธิกระจกเงา, ลดปัญหาขยะเสื้อผ้า, ซักก่อนบริจาค, คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, บริจาคเสื้อผ้า, บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด

บริษัท ‘ไอ.พี. วัน’ จัดกิจกรรมในโครงการ Wash & Share ‘ซักเพื่อให้’ ครั้งที่ 2

นำผลิตภัณฑ์ไฮยีนเสริมทัพ ‘ชูมณี’ และ ‘มูลนิธิกระจกเงา’ ลดปัญหาขยะเสื้อผ้าจาก Fast Fashion ปลุกกระแสซักก่อนบริจาค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัท ‘ไอ.พี. วัน’ จัดกิจกรรมในโครงการ Wash & Share ‘ซักเพื่อให้’ ครั้งที่ 2 Read More »