พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

มหากุศล! มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญเช่าบูชา ‘พระพุทธรูปทองคำ’ วัดไตรมิตรฯ

รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี อาคารแห่งใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรมเนื่องจากให้บริการมามากกว่า 50 ปี

ครั้งแรกของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการจัดสร้าง พระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรฯ พร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหากุศลและเสริมบารมีสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ด้วยการร่วมบริจาคเช่าบูชา “พระพุทธรูปทองคำ” พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรฯ รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี อาคารแห่งใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรม เนื่องจากให้บริการทางการแพทย์ และดูแลสุขภาพของคนไทยมามากกว่า 50 ปี

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดไตรมิตรฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)
พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี
พิธีบวงสรวงวัตถุมงคล และทองคำแท้ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดไตรมิตรฯ

ในการนี้ได้จัดพิธีบวงสรวงวัตถุมงคล และทองคำแท้ที่จะนำไปหล่อสร้าง “พระพุทธรูปทองคำ”  ในวันที่ 4 ธันวาคมศกนี้ ที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดไตรมิตรฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) พร้อมคณะสงฆ์และเกจิอาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และวัดจากทั่วกรุงเทพฯ, พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เป็นผู้นำพิธีฝ่ายพราหมณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และเหล่าคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธี

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี
(จากซ้าย) ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์, ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และ อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น

.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “ถือเป็นครั้งแรกของรามาธิบดีที่มีการจัดสร้าง ‘พระพุทธรูปทองคำ’ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มูลนิธิรามาธิบดีฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สร้างสะพานแห่งบุญกุศลครั้งใหญ่นี้ไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทย อันจะช่วยสานต่อการให้ ที่มีคุณค่าทางจิตใจในการได้สร้างโรงพยาบาล และนับเป็นมหาสิริมงคลอันสูงสุดในการจัดสร้างพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (พระพุทธรูปทองคำ) ให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชา ซึ่งการระดมทุนครั้งใหญ่นี้จะนำไปสบทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับการรักษาผู้ป่วย พร้อมยกระดับวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ถือเป็นการทำบุญ ที่ได้บุญถึง 2 ต่อ”

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี
ทำพิธีบวงสรวงวัตถุมงคล และทองคำแท้ โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

ความเป็นมาของพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เดิมมีชื่อว่า “พระสุโขทัยไตรมิตร” หล่อด้วยทองคำแท้ ปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อทองคำ” หรือ “พระพุทธรูปทองคำ” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปประธานในพระวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพบูชาจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนได้รับการขนานนามว่า “Golden Buddha” โดยเชื่อว่าจะเป็นการเสริมบุญให้มีเงินทองไหลมาเทมา มีเงินมีทองใช้ตลอดปี

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส..” ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานของพระพุทธรูปทองคำที่จัดสร้างขึ้น โดยด้านหลังมีตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมปี พ.. 2567

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ผู้นำพิธีฝ่ายพราหมณ์

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

อีกหนึ่งความพิเศษของการจัดสร้าง พระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรฯ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ คือการหล่อองค์พระด้วย “ทองคำ” หลอมรวมกับ “ยันต์พิชัยสงครามแผ่นทอง ยันต์เกราะเพชรแผ่นทอง และยันต์ 108 แผ่นทองแดง” จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) โดยเชื่อว่าอานุภาพของยันต์ดังกล่าวจะช่วยเสริมบารมี การงาน การเงิน หนุนดวงชะตา

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี
(จากซ้าย) พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ, ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์, พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล), ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

หลังจากพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์นี้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์และทรงเจิมเพิ่มความสิริมงคลก่อนนำทองคำแท้และแผ่นยันต์ทั้งหมดไปหล่อองค์พระ และจัดทำพิธีพุทธาภิเษกต่อไป

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

5 รูปแบบ

พระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรฯ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชา 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปหล่อพระบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว องค์เรซิ่น หุ้มทองคํา 99.99% น้ำหนักทองประมาณ 100 กรัม (รวมฐาน) ราคา 1,000,000 บาท/องค์ 2. รูปหล่อลอยองค์ ขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว เนื้อทองคํา 96.5% ขัดเงาบางส่วน น้ำหนักทอง 15.2 กรัม ราคา 200,000 บาท/องค์ 3. รูปหล่อลอยองค์ ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว เนื้อทองคํา 96.5% ขัดเงาบางส่วน น้ำหนักทองประมาณ 7.6 กรัม ราคา 100,000 บาท/องค์ 4. รูปหล่อลอยองค์ ขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว เนื้อบรอนซ์นอก ชุบทอง ราคา 2,000 บาท/องค์ 5. รูปหล่อลอยองค์ ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว เนื้อบรอนซ์นอก ชุบทอง ราคา 1,000 บาท/องค์ โดยฐานองค์พระมีหมายเลขกำกับการผลิตทุกองค์ อีกทั้งผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อที่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี และใบเสร็จรับเงินจากการร่วมบริจาคเช่าบูชาพระสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้เช่าบูชาในเดือนมกราคม 2567 ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือทางออนไลน์ www.ramafoundation.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @RAMAFOUNDATION หรือโทร 0 2201 1111 (ในวันเวลาราชการ)

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

หรือร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับ ได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ (โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ) ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดีฯ • กรุงเทพ 090-3-50015-5 • กสิกรไทย 879-2-00448-3 • ไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3 หรือบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ทาง www.ramafoundation.or.th ติดตามข่าวสารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ที่ FB • IG • LINE @RAMAFOUNDATION

คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn