รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน ‘รามาฯ รักษาศิลป์’ สานต่อการ ‘ให้’ ผ่านงานศิลปะ

การประมูลผลงานศิลปะจากคอลเลกชั่นส่วนตัวของ 'ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์' นำรายได้สมทบทุน 'โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี'

ครั้งแรกของ มูลนิธิรามาธิบดีฯ กับการจัดการประมูลผลงานศิลปะการกุศล ภายใต้ชื่องาน รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ ให้ผ่านงานศิลปะโดยได้รับการสนับสนุนจาก ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เจ้าของผลงานศิลปะผู้มีจิตศรัทธา มอบผลงานทั้งภาพวาด และประติมากรรม รวม 67 ชิ้น มาจัดงานประมูล เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุน โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับคนไทย

สำหรับนิทรรศการศิลปะทั้ง 67 ชิ้น อันเป็นผลงานทรงคุณค่า ที่ล้วนแต่เป็นผลงานเลื่องชื่อของศิลปินระดับปรมาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย เช่น พิชัย นิรันต์ เฉลิม นาคีรักษ์ ปรีชา เถาทอง อินสนธิ์ วงศ์สาม รวมถึงศิลปินระดับตำนาน และศิลปินร่วมสมัย จะจัดแสดงให้ผู้มีใจรักงานศิลปะได้ชื่นชมโดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 ก่อนจะมีการจัดงานประมูลในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 . ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ

รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง ‘เหรียญสิบบาทแห่งรัชกาลที่ 9’
รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์พิเศษเฉลิม นาคีรักษ์ ‘แห่เทียนพรรษา’

.นพ.รณชัย คงสกนธ์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณทัชชะพงศ์ ได้ร่วมบริจาคผลงานศิลปะซึ่งเป็นของสะสมอันทรงคุณค่า มอบให้มูลนิธิ นำมาจัดประมูลในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา และผู้รักในงานศิลปะได้ร่วมทำกุศลครั้งใหญ่ด้วยกัน ในการก่อสร้าง โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พรชัย ใจมา ‘กาด’

สำหรับอาคารแห่งใหม่นี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพของอาคารเดิม ที่ได้ใช้งานมามากกว่า 50 ปี โดยมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งศักยภาพและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการทางการแพทย์ เช่น ห้องพักผู้ป่วยใน ห้อง ICU ห้องผ่าตัด ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ สูง 25 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหน้าองค์การเภสัชกรรม ขนาด 15 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตร สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ 2.5 ล้านคนต่อปี ผู้ป่วยใน 55,000 รายต่อปี

รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิชัย นิรันต์ ‘วัฏจักรแห่งชีวิต’

ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2571 ซึ่งทางภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังขาดงบในส่วนค่าก่อสร้างอาคารอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท และยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการในการรองรับผู้ป่วย ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมนั้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ ซึ่งขาดงบประมาณอีกกว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมผ่านการให้บริการทางการแพทย์ในคลินิกต่าง ๆ และการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สวัสดิ์ ตันติสุข ‘ราตรีหนองคาย’

ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลงานศิลปะผู้มีจิตศรัทธา เผยถึงความตั้งใจในการบริจาคผลงานศิลปะ ทั้ง 67 ชิ้น ในครั้งนี้ว่า โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จัก และรู้สึกผูกพันเป็นอย่างดี เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังแรกตั้งแต่ทุกคนได้ลืมตาดูโลก สถานที่แห่งนี้ ยังเปรียบเหมือนสถานที่แห่ง การให้ให้การรักษา ให้ชีวิตใหม่ ให้ความสุข และขจัดความทุกข์ให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะ โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศ ที่ไม่เพียงแต่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกระดับ แต่ยังเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะและสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ รวมถึงมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยและความเจ็บป่วย

รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิชัย นิรันต์ ‘ธรรมและสัจธรรม’
รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิชัย นิรันต์ ‘เส้นทางธรรม’

ด้วยผมเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบผลงานศิลปะและสะสมผลงานศิลปะมาตลอดกว่า 20 ปี ได้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของโครงการดังกล่าว จึงมีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบริจาคผลงานศิลปะที่ได้สะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัว จำนวน 67 ชิ้น ให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด รวมทั้งขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมประมูลผลงานศิลปะการกุศลในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุน โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธีซึ่งจะเป็นการเติมเต็ม ให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ‘ภาพเวเนเซีย ขยายจากภาพจริง’

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการตั้งราคาประมูล จะเป็นราคาการกุศล โดยคำนึงถึงราคาที่เหมาะสม ด้วยต้องการให้ผู้บริจาค ที่ได้ร่วมประมูลผลงานศิลปะในครั้งนี้ ได้รับความสุขทั้งในแง่ของการได้ครอบครองผลงานศิลปะที่สวยถูกใจ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยในคราวเดียวกัน โดยเงินที่ได้ร่วมบริจาคจากการประมูลครั้งนี้ ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมประมูลครั้งนี้ สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลงาน รามาฯ รักษาศิลป์ตามลิงค์ https://bit.ly/RAMARegisForm ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และชมภาพผลงานทั้ง 67 ชิ้นได้ที่ E-Book Catalog https://bit.ly/RAMAcharityart

รามาฯ รักษาศิลป์, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, การประมูลผลงานศิลปะ, ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ‘เทวสักการะ มหาจุฬามณี’

ร่วมสมทบทุน โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับ ได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ (โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ) หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดีฯ • กรุงเทพ 090-3-50015-5 • กสิกรไทย 879-2-00448-3 • ไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3 รวมทั้งบริจาคออนไลน์ทาง www.ramafoundation.or.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2201-2222 ในวันและเวลาราชการ ติดตามข่าวสารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ที่ FB • IG • LINE @RAMAFOUNDATION “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn