สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, นิทรรศการ, สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย, ฉลองพระองค์, พระมาลา, พระพัชนี, พระกลด, ฉลองพระบาท

งดงามมาก! พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’

เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดให้เข้าชม ๒๓ พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ โอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านฉลองพระองค์ในทศวรรษต่างๆ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, นิทรรศการ, สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย, ฉลองพระองค์, พระมาลา, พระพัชนี, พระกลด, ฉลองพระบาท ในโอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงจัดงาน Private View ขึ้น โดยมี ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อยผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวถึงความเป็นมาของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และศาสตรัตน์ มัดดิน หัวหน้าแผนกภัณฑารักษ์และการศึกษา บอกเล่าถึงเบื้องลึกของนิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถพร้อมการนำชมนิทรรศการแบบ Exclusive ก่อนเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, นิทรรศการ, สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย, ฉลองพระองค์, พระมาลา, พระพัชนี, พระกลด, ฉลองพระบาท ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษานี้ว่า นับเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและภัณฑารักษ์ ทรงเอาพระทัยใส่รายละเอียดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ด้วยทรงพระดำริที่จะจัดนิทรรศการนี้ ให้ออกมางดงามสมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมากที่สุด สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, นิทรรศการ, สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย, ฉลองพระองค์, พระมาลา, พระพัชนี, พระกลด, ฉลองพระบาท นิทรรศการนี้จัดแสดงฉลองพระองค์ ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระมาลา พระพัชนี พระกลด และฉลองพระบาท พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง แม้ว่าแฟชั่นโลกจะเปลี่ยนแปลงความนิยมไป ในแต่ละยุคสมัย แต่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงดงามเหนือกาลเวลา ด้วยรูปแบบที่เรียบโก้ และการใช้ผ้าไทยตลอดจนลวดลายไทย สอดผสานในการออกแบบตัดเย็บ ตามที่มีพระราชวินิจฉัย ทรงนำความเป็นไทยออกไปปรากฏสู่สายตาชาวโลก มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งยังทรงส่งเสริมงานหัตถศิลป์ต่างๆ ทำให้คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ และพร้อมสืบสานให้คงอยู่สืบไป สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, นิทรรศการ, สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย, ฉลองพระองค์, พระมาลา, พระพัชนี, พระกลด, ฉลองพระบาท นิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๖๕ – เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องจัดแสดง ๑ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา ๘๐ บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ ๑๒ ๑๘ ปี ราคา ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn