ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

โฉมใหม่! ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีหนังสือน่าอ่าน 5 เล่มมาแนะนำ!

นอกจากนี้ยังรวบรวมหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับผ้า ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ การออกแบบ เครื่องแต่งกายแต่ละยุคสมัย หรือเครื่องประดับต่างๆ ไว้มากมาย!

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่ภายในอาคารแถวยาว ๒ ชั้น ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ ติดกับประตูวิเศษไชยศรี หรือที่เรียกว่า หอรัษฎากรพิพัฒน์ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทำการกรมพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ห้องสมุดแห่งนี้รวบรวมหนังสือเฉพาะทางมากมายเกี่ยวกับผ้า ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ การออกแบบ เครื่องแต่งกายแต่ละยุคสมัย หรือเครื่องประดับต่างๆ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ นับว่าเป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอไว้อย่างครบถ้วน

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ส่วนหนังสือ 5 เล่มที่คุณปุญญิศา เปล่งรัศมี บรรณารักษ์ประจำ ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เลือกมาแนะนำให้นักอ่านก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นหนังสือเกี่ยวกับฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง คอลเลคชั่นผ้าไทยร่วมสมัย และผ้าบาติกทรงสะสมจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรวบรวมรายเอียดและภาพประกอบสวยๆ ไว้อย่างครบถ้วน

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ
สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

1. สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

หนังสือประกอบนิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถซึ่งกำลังจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ภายในเล่มบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ยุค 1960 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ จนถึงยุค 2000 รวมถึงฉลองพระองค์สีทอง หรือ สุวรรณพัสตรา สะท้อนให้เห็นว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ
ผ้าบาติกในพระปิยมหาราข

2. ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

หนังสือประกอบนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ซึ่งกำลังจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ภายในเล่มบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวา ประเทศอินโดนีเซียทั้งสามครั้ง ทั้งยังรวบรวมประวัติความเป็นมา ภาพที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าบาติกทรงสะสมอันสวยงาม จากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา รวมทั้งสิ้นกว่า 300 ผืน

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ
ดอนกอยโมเดล

3. ดอนกอยโมเดล

หนังสือคู่มือการพัฒนา “ผ้าย้อมครามของบ้านดอนกอย” จังหวัดสกลนคร โครงการต้นแบบการพัฒนาชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในเล่มบอกเล่าเรื่องราวของผ้าย้อมครามไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่แหล่งที่มาของคราม สีย้อมธรรมชาติ เส้นใย กรรมวิธีการย้อมผ้า การทอผ้า ลวดลายผ้าทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย จนถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกับนักออกแบบชื่อดังของไทย และการสร้างแบรนด์สินค้าสู่สากล

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ
Thai Texttiles Trend Book

4. Thai Textiles Trend Book Spring/ Summer 2023

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยเชื่อมโยงกับเทรนด์โลก โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำเสนอแนวโน้มตลอดจนทิศทางของผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ ช่างทอผ้า ชุมชน และผู้ประกอบการ สำหรับแนวคิดในฤดูกาลนี้คือ “วัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย” (Moving Culture) ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศฤดูร้อนของไทย โดยมีผ้าบาติกและผ้าขาวม้าเป็นไฮไลท์หลัก

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ
ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

5. ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

หนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่แก่ช่างทอผ้าทั่วประเทศ เพื่อจุดประกายการพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ร่วมสมัยเป็นสากล ไฮไลท์ภายในเล่มพบกับผลงานผ้าที่ตัดเย็บโดยนักออกแบบชั้นนำ และความงดงามของผืนผ้าที่ได้รับรางวัลถึง 150 ผืน

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้บริการในวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 . (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อสอบถามการเข้าใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ร้านพิพิธภัณฑ์ หรือ ติดต่อมายังห้องสมุดโดยตรงที่โทรศัพท์ 02-221-5143 ต่อ 402 และเข้าใช้บริการได้ทันที โดยเข้าใช้บริการครั้งแรก ฟรี และครั้งถัดไป 20 บาท หรือสมัครสมาชิกรายปี ปีละ 200 บาท

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • โทรศัพท์ (+๖๖) () ๒๒๕ ๙๔๒๐
  • เว็บไซต์ http://www.qsmtthailand.org/

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn