Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย

ปังมาก! Pride Clinic Talk เวทีพูดคุยเรื่องสุขภาพทางเพศสำหรับ LGBTQ+

งานนี้จัดโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok

Pride Clinic Talk เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานความเข้าใจ ในความต้องการของกลุ่ม LGBTQ+ อย่างแท้จริง และคำนึงถึงทุกมิติของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจและสังคม บวกกับอยู่บนหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง เพื่อให้กลุ่ม LGBTQ+ ได้เข้าถึงการบริบาลที่ครอบคลุมทุกมิติ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของแต่ละบุคคล จึงได้เชิญวิทยากร 3 ท่าน มาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้สนใจคือ

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย
นพ. เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล

นพ. เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณหมอเบญทวิชเริ่มงาน Pride Clinic Talk โดยให้ข้อมูลว่า Pride Clinic ได้ดำเนินการครบรอบ 1 ปี ปัจจุบันมี LGBTQ+ มาใช้บริการทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติ โดยปัญหาสุขภาพที่แพทย์ได้ให้คำปรึกษามากที่สุดคือ สุขภาพทางเพศซึ่งจากประวัติศาสตร์ของกลุ่ม LGBTQ+ ถูกเลือกปฏิบัติจากบุคลากรทางการแพทย์ ในการเข้ารับบริการทางสุขภาพรวมถึงสุขภาพเพศ รวมทั้งถูกตีตราจากสังคมว่า เป็นกลุ่มผู้ที่แพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้บุคคลหลากหลายทางเพศเข้าถึงบริการสุขภาพเพศอย่างยากลำบาก และต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังขาดแหล่งข้อมูล หรือสถาบันที่สามารถเป็นที่พึ่งพิง ในการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามข้อมูลทางการแพทย์ ในเรื่องสุขภาพเพศของ LGBTQ+ ได้อย่างครบวงจร

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย

ล่าสุด Pride Clinic จึงได้ขยาย service ด้าน บริการสุขภาพทางเพศสำหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ เพื่อเติมเต็มบริการที่มีอยู่เดิม ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากบริการด้านสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 5 บริการหลักๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ประกอบด้วย 1. การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 2. การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 3. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศวิถี 4. การให้คำปรึกษาเรื่องรสนิยมทางเพศ ที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคม และ 5. ปัญหาสุขภาพเพศในบุคคลหลากหลายทางเพศ โดยให้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพระดับสากล JCI (Joint Commission International) โดยคำนึงถึงเรื่องการรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย

โดยใช้ทีมแพทย์ชำนาญการ ที่มีความละเอียดอ่อนและสมรรถนะในการดูแล LGBTQ+ โดยเฉพาะ มีความรู้ทางการแพทย์ในเชิงลึก สามารถให้การบริการดูแลครอบคลุมในทุกมิติ อย่างครบวงจร รวมถึงในเคสที่มีความซับซ้อน โดยเรามีองค์ความรู้ทางการแพทย์ ที่อัพเดทตามเทรนด์ตลอดเวลา และอิงตาม Guideline ของต่างประเทศตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองระดับสากล CAP LAB Certified ให้ผลการทดสอบที่แม่นยำรวดเร็วเชื่อถือได้

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย
ดร. ณัชร สยามวาลา

ดร. ณัชร สยามวาลา อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านสติระดับนานาชาติ

ดร. ณัชรได้แชร์ประสบการณ์ที่เคยมาใช้บริการที่ Pride Clinic ว่า เริ่มจากการหาข้อมูลที่มากเพียงพอทั้งในไทยและต่างประเทศ พอมีความรู้ที่แน่นในระดับหนึ่ง ก็มีการคุยกับครอบครัว เพื่อนฝูงและคนที่เรารัก จากนั้นก็เริ่มหาทีมแพทย์มืออาชีพที่มั่นใจได้ มาคอยดูแลตลอดกระบวนการข้ามเพศ โดย Pride Clinic ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำ ฉีดฮอร์โมน รักษาความงาม ปรับรูปหน้า ลดหน้าอก กระชับผิวหนัง สลายไขมัน ฝึกเปลี่ยนเสียง ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย

ที่ผ่านมารู้สึกประทับใจการให้บริการของ Pride Clinic มาก ตั้งแต่ทีมแพทย์ แพทย์ด้านฮอร์โมนบำบัด, ศัลยแพทย์, วิสัญญีแพทย์ หรือแพทย์ดมยา ที่ช่วยให้ไม่เจ็บปวดมากในกระบวนการผ่าตัด, Nurse Navigator ที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และนำทางผมไปสู่กระบวนการดูแลรักษาทุกขั้นตอนได้อย่างราบรื่น นักกายภาพบำบัดที่ดูแลการออกกำลังกาย การฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด, นักโภชนาการที่ดูแลแนะนำสารอาหารที่เหมาะกับเรา จากประสบการณ์บอกได้ว่า Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นที่แรกของประเทศไทยที่ให้บริการแบบ One Stop Service ครอบคุลมเกี่ยวกับสุขภาพทุกด้าน ตอบโจทย์ LGBTQ+ จริงๆ

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย
คุณนภัส เปาโรหิตย์

คุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officerโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณนภัสได้แชร์ความคิดเห็นในมิติของผู้ที่มาใช้บริการว่า สิ่งที่สัมผัสได้คือความใส่ใจในทุกระบวนการของ Pride Clinic รวมถึงการยึดตามหลักปฏิบัติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มีการเก็บรักษาความลับของผู้เข้ารับบริการ และมีความเป็นส่วนตัว เพราะ LGBTQ+ บางรายอาจยังไม่ได้เปิดเผยหรือแสดงตัว และเป็นสิทธิของผู้รับบริการโดยชอบธรรม ซึ่งบำรุงราษฎร์ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งความเป็นส่วนตัว การเก็บรักษาความลับ รับรองได้ว่าที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภัย เราสามารถพูดคุยกับแพทย์ที่นี่ได้ในทุกๆ เรื่องได้อย่างสบายใจ ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องสุขภาพ ด้วยความเป็นตัวตนของเรา และยังได้รับคำตอบ และคำแนะนำที่ดีจนคาดไม่ถึง

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย

และอีกข้อโดดเด่นของบำรุงราษฎร์ คือการให้การบริบาลที่มีคุณภาพตลอด journey ของผู้มารับบริการ เช่น Pride Clinic ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามผล ไม่ใช่เพียงแค่ผ่าตัดเสร็จแล้วกลับบ้าน แต่ผู้รับบริการจะพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากนี้ Top surgery อาจจะไม่ได้ต้องเป็นกลุ่ม LGBTQ+ แต่อาจรวมถึงกลุ่มผู้หญิงที่มีความเสี่ยง หรือกังวลเรื่องของมะเร็งเต้านมจากพันธุกรรม ซึ่งการทำ Top surgery ก็อาจจะเป็นการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงได้เช่นกัน

Pride Clinic Talk, LGBTQ+, Waldorf Astoria Bangkok, สุขภาพทางเพศ, ครอบคลุมทุกมิติ, บุคคลหลากหลายทางเพศ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มาตรฐานความปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เคาน์เตอร์ A ชั้น 16 อาคาร A (คลินิก) หรือโทร. 063-221 0957, 0-2 066 8888 หรือโทร. 1378

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn