Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน

สายกรีนห้ามพลาด! PASAYA ชวนร่วมงาน Sustainability Expo 2023

ย้ำความเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนลำดับแรกๆ ของไทย จุดประกายแนวคิด 'สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า'

PASAYA ชวนคนไทยหัวใจสีเขียวเข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2023 (SX Expo 2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่มาในคอนเซ็ปต์ “Good Balance, Better World” สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของ PASAYA ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าและโลกใบนี้ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้นำธุรกิจเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนลำดับแรกๆ ของไทย ที่พัฒนาเทคโนโลยีในการทอผ้าภายใน Green Factory ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการปลูกป่าเพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน
ป่ากลางโรงเย็บ

ภายในงาน PASAYA เลือกที่จะสื่อสารผ่านแนวคิดที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในวิถีชีวิตแบบยั่งยืน สมดุล และศิลปะแห่งการใช้ชีวิต ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เพราะสิ่งที่เยียวยาโลกใบนี้จะเยียวยามนุษย์ได้เช่นกัน นำเสนอผ่านลวดลายบนผ้าทอ ที่ดึงคาแรคเตอร์ของสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์มาถ่ายทอด ย้ำเตือนว่า ทุกการกระทำของมนุษย์มีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ผ่านการดีไซน์ผลิตภัณท์ออกมาในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ที่ผลิตจากวัสดุและเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการออกแบบเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนรวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่

Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน
อาคารกำแพงหรือโรงย้อม

อีกหนึ่งไฮไลต์พิเศษของปีคือ PASAYA ร่วมมือกับ 2 ศิลปินไทยหัวใจรักษ์โลกอย่าง เอ๋วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ Social Activist Artist เจ้าของผลงานศิลปะจากขยะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม สร้างชิ้นงาน ‘พาร์ทิชันเต่ามะเฟืองจากวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน PASAYA’ เพื่อสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาผืนทะเลไทยด้วยลวดลายเต่ามะเฟือง

Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน
เอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์

และ นุ้ยวรรณิสา ถามะนาศาสตร์ ศิลปินยุคใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและความเป็นจิตอาสาเต็มตัว ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผืนผ้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ใกล้สูญพันธ์จากฝีมือของมนุษย์ ผสมผสานเทคนิคการทอผ้าขั้นสูงของ PASAYA

Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน
ผลงานของนุ้ย-วรรณิสา ถามะนาศาสตร์

นอกจากนี้ PASAYA ยังชวนผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ “อยู่อย่างไรให้เป็นสุข? บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา” (How to live better life in an ever changing world?) วันศุกร์ที่ 6 .. 2566 เวลา 15.00-16.00 . Hall 3 โซน Better Living นำโดย คุณรติยา จันทรเทียร Managing Director, PASAYA ร่วมด้วย เอ๋วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์, ต๊ะพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าว และ โน๊ตวัชรบูล ลี้สุวรรณ นักแสดง และนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดหลัก 2 ประเด็นคือ

  1. Sustainable Living With Eco: การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตเชิงนิเวศและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่มีความสุขยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความคิดริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ชุมชน และระดับโลก
  2. Nurturing Mental Health and Well-being: การบำรุงสุขภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต ส่งเสริมการมีสติและการดูแลตนเองเพื่อการจัดการกับความเครียด รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และจิตใจ
Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน
ผลงานของนุ้ย-วรรณิสา ถามะนาศาสตร์

ภายในงาน PASAYA ยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ “Mission for the World ปี 2023” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านกิจกรรมการปลูกป่าภายในโรงงาน (Green Factory) ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 .. 2566 จำนวน 488 ต้น และวันที่ 15 .. 2566 ได้ทำการปลูกต้นไม้ภายในพิพิธภัณฑ์แม่เพิ่มอีก 1,500 ต้น โดยมุ่งหวังจะปลูกต้นไม้ภายในโรงงาน 100 ไร่ ภายในปี 2025 เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 ตันต่อปี

Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน
ผลงานของนุ้ย-วรรณิสา ถามะนาศาสตร์

ไม่เพียงเท่านี้ คุณจะได้พบกับธุรกิจเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโลก เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมความพยายามกอบกู้ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน
น้ำใต้โรงอาหารออคโตสไปเดอร์เป็นที่เลี้ยงปลาและใช้น้ำหมุนเวียนที่มาจากระบบบำบัด

นอกจากนี้ PASAYA ยังชวนคนไทยร่วมกันปลูกต้นไม้และช็อปจุใจไปกับ PASAYA Grand Sale 2023 ในคอนเซ็ปต์ “Give Good Fest” ร่วมกันดูแล Good Health I เอ็นจอย Good Life I ส่งต่อ Good Gifts และร่วมสร้าง Good World ไปด้วยกันได้ที่ PASAYA Flagship Store Siam Paragon และ PASAYA Factory Outlet จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 .. 2566 – 7 .. 2567 ติดตามรายละเอียดได้ที่ >> https://www.facebook.com/PASAYA.shop

Sustainability Expo 2023, สายกรีนห้ามพลาด, PASAYA, SX Expo 2023, Green Factory, Sustainability Expo 2023, พาซาญ่า, สมดุลชีวิตเพื่อโลกที่ดีกว่า, ส่งเสริมความยั่งยืน
Octospider ห้องอาหารของพนักงาน

นับถอยหลังสู่มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเตรียมพบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่หลายคนชื่นชอบของ PASAYA ได้แล้วที่โซน ‘Better Living’ ในงาน SX Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29 .. – 8 .. 2566 โซนนิทรรศการหลัก ชั้น G เริ่มวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 (เวลา 10:00-20:00 .) บอกเลยสายกรีนไม่ควรพลาด!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn