PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ, ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

พร้อมกู้โลก! PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมุ่งสู่การเป็น Net Zero Emission Factory ภายในงาน 'รวมพลคนกู้โลก x Grand Sale 2022'

PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องนอน สิ่งทอ ผ้าม่าน และของตกแต่งบ้าน คุณภาพพรีเมียมชื่อดังของประเทศไทย จัดงาน รวมพลคนกู้โลก x Grand Sale 2022′ ภายใต้นโยบายมุ่งสู่การเป็น Net Zero Emission Factory โดยได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญของไทย ที่มาร่วมงานมากมาย พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นผืนป่าร่มรื่นสบายตา ภายในโรงงานพาซาญ่า จังหวัดราชบุรี

PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ, ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้
ชเล วุทธานันท์
PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ, ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้
ตัวแทนคน 5 รุ่น ขึ้นประกาศเจตนารมณ์

ในเรื่องนี้ คุณชเล วุทธานันท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ สิ่งทอซาติน กล่าวถึงจุดยืนของ PASAYA ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมว่า เป็นเวลา 27 ปีที่โรงงานพาซาญ่า เริ่มต้นขึ้นภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เราได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่จะต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้ ด้วยการปลูกป่าภายในโรงงานบนพื้นที่ 100 ไร่ ภายในเวลา 3 ปี เราสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลุกขึ้นมาประกาศจุดยืนของเรา จะส่ผลให้ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทย หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน และการดำรงอยู่ของคนรุ่นต่อไป

PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ, ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ร่วมปลูกต้นไม้

PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ, ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

สอดคล้องกับมุมมองของ คุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่พร้อมเป็นผู้นำต่อสู้กับภาวะโลกร้อนร่วมกับพาซาญ่า โดยอ้างอิงจากรายงานของสหประชาชาติที่ว่า ภายในปี 2030 อุตสาหกรรมทั่วโลกต้องหยุดใช้ถ่านหิน และหันมาใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนของประเทศไทยผมมองว่า รัฐบาลต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลดโลกร้อน ขณะที่ประชาชนก็ต้องร่วมมือกัน ลดใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ไม่เผาขยะ เผาไร่ และลดการกินทิ้งกินขว้าง รวมถึงลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เพราะการเลี้ยงสัตว์ต้องถางป่ามาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ซึ่งขัดต่อการที่เราต้องการผืนป่ามากขึ้น เพื่อมาดูดซับคาร์บอน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้
ร่วมกันปลูกต้นไม้

PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ, ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

นอกจากนี้ PASAYA รวมพลคน 5 เจนฯ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม นำโดย คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ในฐานะตัวแทน Gen Baby boomers คุณธนกร ฮุนตระกูล ผู้บริหารโรงแรมบ้านท้องทราย ในฐานะตัวแทน Gen X คุณแหวนแหวนปวริศา เพ็ญชาติ กรรมการบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด และผู้ดำเนินรายการชื่อดัง ในฐานะตัวแทน Gen Y คุณฐิรพล เรือนนุช เจ้าของเพจ Tomorrow to Go ในฐานะตัวแทน Gen Z และ เด็กหญิงเกศรา สมเดช นักเรียนจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ในฐานะตัวแทน Gen Alpha ที่ต่างก็พูดถึงมุมมองที่มีต่อภาวะโลกร้อน ของคนแต่ละเจนฯ ได้อย่างน่าสนใจ และร่วมกันนำเสนอแนวคิด ในการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมความยั่งยืนในด้านต่างๆ พร้อมนำร่องด้วยกิจกรรมปลูกป่าภายในโรงงานพาซาญ่า

ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

รวมพลคนกู้โลก‘ (Mission for The World) เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของพาซาญ่า เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยพาซาญ่ามุ่งมั่นสู่การเป็น Net Zero Emissions Factory หรือโรงงานสีเขียว ที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี พ.. 2593 ผ่านการใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน ลดการปล่อย และเพิ่มการเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

นอกจากนี้ ภายในงาน PASAYA Grand Sale 2022 ยังจัดโซนเวิร์คช็อปเพนท์ผ้ากับศิลปิน พลุตม์ มารอดและสนุกกับการเพนท์เซรามิคในเวิร์คช็อปของ เถ้า ฮง ไถ่‘ Iconic ชื่อดังของราชบุรี ชมนิทรรศการภาพทอขนาดใหญ่ ในคอนเซ็ปต์ ‘The Sixth Extinction’ หรือ การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6′ รวมภาพสัตว์หลายชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ มาถักทอลงบนผืนผ้า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผสานความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าของพาซาญ่า

ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

โดยไฮไลท์ของนิทรรศการในครั้งนี้คือ ‘Mural Art’ ภาพทอขนาดใหญ่สูงกว่า 6 เมตร ฟินกับอาหารท้องถิ่นชื่อดังของราชบุรี และอร่อยกับเมนูรสจัดที่ห้องอาหาร Octospider และฟินกับมหกรรม PASAYA Grand Sale 2022 หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น! ที่คุณจะได้ช้อปสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด ลุ้นจับฉลากของรางวัลมากมาย และช้อปสินค้าราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 80%

ประกาศเจตนารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน, สิ่งทอ, ผ้าม่าน, ของตกแต่งบ้าน, รวมพลคนกู้โลก, Grand Sale 2022, กิจกรรมปลูกต้นไม้

รวมพลคนกู้โลก x Grand Sale 2022′ จัดขึ้นภายในโรงงานสายกรีนของพาซาญ่า อ.บางแพ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 65 ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 . สามารถคลิกลิงค์แผนที่สู่โรงงานพาซาญ่าได้ที่ อัปเดตข่าวสารได้ทาง https://www.facebook.com/PASAYA.shop และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 4400 955

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn