สะกดทัพ, โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ไทยทิคเก็ต เมเจอร์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมเปิดการแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอน ‘สะกดทัพ’

ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง ๕ ธันวาคม ศกนี้ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้จองบัตรที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ (๖ กันยายน) เป็นต้นไป
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ประจำปี พ.. ๒๕๖๕ ตอน สะกดทัพเพื่อเฉลิมฉลอง โอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทย ได้แก่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ­๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สะกดทัพ, โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ไทยทิคเก็ต เมเจอร์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ โดยในงานบูรพทัศน์หรือรอบพรีวิวว การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ประจำปี พ.. ๒๕๖๕ ตอน สะกดทัพในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมด้วย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายเข้าร่วมงาน พร้อมเผยตัวอย่างการแสดงฉากสำคัญที่น่าตื่นตา ได้แก่ ขบวนไมยราพและหุงสรรพยา หนุมานรบยุงตัวเท่าแม่ไก่ และหนุมานรบมัจฉานุ อีกด้วย สะกดทัพ, โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ไทยทิคเก็ต เมเจอร์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการสนับสนุนการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และความสำคัญของโขนในฐานะสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ว่า “การจัดแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสะกดทัพ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงอุปถัมภ์บำรุงและสนับสนุนส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง รวมถึงการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติ ทั้งเครื่องแต่งกาย ฉาก เวที แสง เสียง เทคนิค และรูปแบบการแสดง อันเป็นที่มาของโขนพระราชทานที่สร้างความตื่นตา ประทับใจ แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สะกดทัพ, โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ไทยทิคเก็ต เมเจอร์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการ จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าวถึงภาพรวมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ครั้งนี้ว่า “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสานแนวพระราชปณิธานด้านงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะการแสดงโขน อันเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รวมศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนับตั้งแต่ พ.. ๒๕๕๐ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขน รวมทั้งสิ้น ๙ ตอน ได้แก่ ศึกพรหมาศ, นางลอย, ศึกมัยราพณ์, จองถนน, ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์, ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ, ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ, พิเภกสวามิภักดิ์ และสืบมรรคา โดยในปีนี้จะจัดแสดงตอน “สะกดทัพ” ที่จะได้ตื่นตากับความงดงามของนาฏกรรมชั้นสูงของไทย ที่จะมอบความสนุกสนานไปกับเรื่องราวที่ชวนติดตาม รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย สะกดทัพ, โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ไทยทิคเก็ต เมเจอร์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ การแสดงโขน ตอน สะกดทัพเป็นตอนที่มีฉากผจญภัยมากมาย ที่มาพร้อมความสนุกสนาน จากเรื่องราวการต่อสู้ของ หนุมาน ยอดวานรทหารเอกของพระราม และ ไมยราพ (ซึ่งสะกดตาม บทพระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ ๑ ต่างจากเมื่อ ๑๐ ปีก่อน ตอน ศึกมัยราพณ์ที่สะกดตามบทพระราชนิพนธ์ ฉบับในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) พญายักษ์เจ้าเมืองบาดาล ผู้มีกล้องยาวิเศษพร้อมมนต์สะกด ได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้มาช่วยรบกับพระราม จึงลอบเข้าไปสะกดทัพพระราม แล้วจึงแบกพระราม พาแทรกแผ่นดินไปยังเมืองบาดาล เป็นเหตุให้หนุมานต้องตามไปช่วยพระราม ในระหว่างทางไปเมืองบาดาล หนุมานจะสามารถฝ่าฟันด่านๆ เพื่อไปช่วยพระรามกลับมาได้สำเร็จหรือไม่ สะกดทัพ, โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ไทยทิคเก็ต เมเจอร์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ นอกจากนี้ ในงานยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้แก่ ดร. อนุชา ทีรคานนท์ ในประเด็น การแสดงโขนที่ยูเนสโกประกาศการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษยชาติ เมื่อปี ๒๕๖๑ ดร.เกิดศิริ นกน้อย ในประเด็นการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่และการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 อาจารย์สมศักดิ์ ทัดติ ในเรื่องกระบวนรำของไมยราพ อาจารย์ วิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ในเรื่องกระบวนรำของมัจฉานุ อีกทั้งศิลปินแห่งชาติอีก ๓ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ รัจนา พวงประยงค์ ในเรื่องกระบวนท่ารำนางพิรากวน อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงศ์ การสร้างสรรค์รำถวายพระพร และอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ในเรื่องกระบวนท่ารำและบทบาทของพระราม สะกดทัพ, โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ไทยทิคเก็ต เมเจอร์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ สำหรับผู้สนใจชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ๒๕๖๕ ตอน สะกดทัพซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายนเป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๑,๘๒๐ / ,๕๒๐ / ,๐๒๐ / ๘๒๐ / ๖๒๐ บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา ๒๐๐ บาท (หยุดพักการแสดงทุกวันจันทร์และอังคาร) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ก Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn