ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส

จิตแพทย์ยืนยัน ‘ภาวะซึมเศร้า’ เป็นโรคที่รักษาหายได้!

กรุงเทพประกันภัยร่วมกับกรมสุขภาพจิต รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนไทยห่างไกลภาวะซึมเศร้า หวังสังคมช่วยกันดูแลและป้องกันอย่างยั่งยืน

กรุงเทพประกันภัยและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เห็นความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะสถานการณ์ของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และกำลังเป็นปัญหาทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไข และป้องกันไม่ให้ขยายวงกว้าง จึงร่วมจัดงานแถลงข่าวพร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพใจ ใส่ใจสุขภาพจิต เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน เน้นสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้คนรอบข้างและครอบครัว สามารถดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าได้อย่างเข้าใจ ด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อนถึง ภาวะซึมเศร้าซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางจิตใจ แต่เป็นโรคที่รักษาหายได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวโดยนายปองกูล สืบซึ้ง (ป๊อบปองกูล) ศิลปินอารมณ์ดี และยังมีนายนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดด้าเบลส) ร่วมเผยประสบการณ์ในฐานะนักบำบัด ณ เดอะ กลาสเฮ้าส์ ปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส
นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์
ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าของไทยว่า “แม้โลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ให้เข้ามามีส่วนช่วยในทุกระบบ แต่พบว่าคนไทยยังคงเผชิญกับภาวะปัญหาทางสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ประชาชนใช้ชีวิตท่ามกลางความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า เจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด จะเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยทางจิตเวชในไทย เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 1.3 ล้านคน ในปี 2558 เป็น 2.3 ล้านคน ในปี 2564 จากข้อมูลล่าสุดบนระบบรายงาน HDC ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 พบว่าผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่รักษาแบบผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้นกว่า 3 แสนรายหรือคิดเป็นร้อยละ 12.09

รวมถึงประมาณการณ์ว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน และอาจมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่เข้ารับการบำบัดดูแล ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากพบสถิติว่าโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก นำไปสู่การฆ่าตัวตายของคนไทย และผู้ป่วยซึมเศร้ามีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนทั่วไป และมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงร้อยละ 70 โดยพบว่าอัตราส่วนจิตแพทย์ 1.25 คน ต้องดูแลคนไทยถึง 1 แสนคน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะขยับเข้ามามีส่วนร่วม ในช่วยเหลือให้คนไทยมีสุขภาวะทางจิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นภาคส่วนที่มาจากด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว แต่อาจมาจากภาคเอกชนที่มีความสนใจและใส่ใจ ในการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีของสังคมไทย

ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส

การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในปัจจุบัน ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นคำตอบของการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี และความสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน กรมสุขภาพจิต รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทางบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามีส่วนสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างความตระหนักและรอบรู้ด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยผู้ป่วยและครอบครัวที่กำลังต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ ยังเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญที่สะท้อนภาพว่า เรื่องสุขภาพจิตไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน”

ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการให้ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างแท้จริง”

ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส
ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์

โดยในงานแถลงข่าว กรุงเทพประกันภัยและกรมสุขภาพจิตได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าที่ถือว่าเป็นอาการของโรคที่สามารถรักษาได้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นความอ่อนแอ ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ แต่จริงๆ แล้วภาวะซึมเศร้าเป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ต่างจากโรคทางกายอื่นๆ ซึ่งสาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ทางกาย ด้านจิตใจ และสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยสิ่งที่ภาพยนตร์โฆษณาต้องการจะสื่อคือการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนรับรู้ว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นอาการของโรคที่ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอหรือไม่ใช่แค่ความรู้สึก และอยากให้เขาเหล่านั้นได้เข้าไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323 โดยเล่าเรื่องราวนี้ผ่านนายปองกูล สืบซึ้ง (ป๊อบปองกูล) ศิลปินอารมณ์ดี

ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส
ป๊อบ-ปองกูล

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีแขกรับเชิญมาร่วมเสวนาในหัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพใจ ใส่ใจสุขภาพจิต เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า กล่าวว่า “สถานการณ์ของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และกำลังเป็นปัญหาทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วนนั้น มีทางออกแรกที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้และไม่ใช่เรื่องยาก เพราะการให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีโอกาสที่จะเล่าระบายความในใจ ที่สำคัญต้องสร้างบรรยากาศของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการบอกเล่า เพียงเท่านั้นก็สามารถคลี่คลายได้อย่างมาก”

ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส
นายนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดด้าเบลส)

นอกจากนี้ นายปองกูล สืบซึ้ง (ป๊อบปองกูล) นักร้อง และพรีเซนเตอร์ภาพยนตร์โฆษณาชุดดังกล่าว ร่วมด้วยนายนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดด้าเบลส) พิธีกร ศิลปิน นักบำบัด ยังได้ร่วมเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งเผยประสบการณ์ที่มีต่อผู้เกิด ภาวะซึมเศร้าว่าเราควรปฏิบัติหรือดูแลเอาใจใส่เขาเหล่านี้อย่างไร และจะทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเราห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าได้

ภาวะซึมเศร้า, กรุงเทพประกันภัย, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, การส่งเสริมสุขภาพใจ, ใส่ใจสุขภาพจิต, เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน, ป๊อบ-ปองกูล, อุ๋ย บุดด้าเบลส

ทั้งนี้ สามารถติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเข้าใจผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้มากยิ่งขึ้นทางสื่อ Social Media ต่างๆ และสื่อโทรทัศน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหากต้องการคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn