ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ! งานกาล่าดินเนอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA

'The New Era of World Class Medical Aesthetic Laser' เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ในฐานะผู้นำแห่งนวัตกรรมความงามอย่างครบวงจร

บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางระดับโลก ภายใต้การบริหารของ “คุณวรุตม์ สุทธินันท์” ได้มีการจัดงานกาล่าดินเนอร์ “The New Era of World Class Medical Aesthetic Laser” เพื่อเฉลิมฉลองวาระ ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA ในฐานะผู้นำแห่งนวัตกรรมความงามอย่างครบวงจร สะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์ที่มุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยี ความทันสมัย และให้ความสำคัญในเรื่องความรู้ คุณภาพมาตรฐานระดับ U.S. FDA (Gold Standard) ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
วรุตม์ สุทธินันท์ และปกรณ์ เมธาธราธิป
ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัมภา หลินปิยวรรณ์ , ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัติ พลนิกรและม.ร.ว.โสรัจจ์ วิสุทธิ

นอกจากจะเป็นวาระ ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA ของการก่อตั้งบริษัทแล้ว ยังเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองหลังการ รีแบรนด์ขององค์กรจาก “เทคนิคอลไบโอเมด” สู่ “เอสล่า” อย่างเป็นทางการ ก่อนจะเดินหน้าขยายฐานธุรกิจในตลาดการแพทย์ด้านความงามอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเวลาต่อจากนี้ โดยครั้งนี้เอสล่าได้จับมือผนึกกำลังกับพาร์ตเนอร์ในการจัดงานอย่าง BEAUTY GEMS แบรนด์เครื่องประดับเพชรอันทรงคุณค่า, HiSoParty เว็บไซต์และนิตยสารชั้นนำ, เรนาสโซ มอเตอร์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินี และ FOUR SEASONS HOTEL โรงแรมหรูระดับ Luxury Urban Resort ที่เข้ามาร่วมทำให้กาล่าดินเนอร์ในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างสวยงามสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
จุรีพร แสนเมือง และวรุตม์ สุทธินันท์
ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
อุษณีย์ มหากิจศิริ, นายแพทย์วิชัย หงษ์จารุ และปรียามน ธนวิสุทธิ์

ภายในงานยังมีไฮไลต์สุดพิเศษอีกมากมาย อาทิ การที่เหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ (KOL) จากวงการแพทย์ในด้านความงามของประเทศไทย อย่างศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัติ พลนิกร , นายแพทย์ไพศาล รัมณีย์ธร , แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ, นายแพทย์ วิชัย หงส์จารุและแพทย์หญิง อัจจิมา สุวรรณจินดา มาร่วมให้สัมภาษณ์พร้อมแสดงทัศนวิสัยในด้าน Aesthetics

ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์, นรรจาพร จงควินิต และอภิชาติ ลีนุตพงษ์
ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
สุริยน ศรีอรทัยกุล

รวมไปถึงการมอบรางวัล Appreciation Awards และการนำ Cryo7 เครื่องเป่าลมเย็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Zimmer จากประเทศเยอรมนี เครื่องแรกในประเทศไทย มาทำการประมูล โดยการประมูลจบลงที่ราคา 600,000 บาท ซึ่งทางเอสล่าจะได้นำเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดในครั้งนี้ไปบริจาคให้กับองค์การยูนิเซฟโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีมุม Innovative Exhibition ของทางบริษัท เอสล่า จำกัด ที่จัดเตรียมรวบรวมไว้ภายในงานอีกด้วย

ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
ศรัยฉัตร จีระแพทย์,ชัชชฎา ก้องธรนินทร์,ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ และนาขวัญ รายนานนท์
ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
นพ.วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ และพญ.กรพร สถิตย์วิทยานันท์

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากบรรดาแขกคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ม..ว โสรัจจ์ วิสุทธิ, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล, คุณปรียามล ธนวิสุทธิ์, คุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์, คุณนุชนาถ ระวีแสงสูรย์, คุณนรรจาพร จงควินิต, คุณวิชัย ส่งทวีผล, คุณชัชชฎา ก้องธรนินทร์, คุณฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ, คุณสันติ วจนพานิช, คุณเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และคุณเข็มอัปสร สิริสุขะ ฯลฯ ที่พาเหรดมาร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ บริษัท เอสล่า จำกัด ครั้งนี้

ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
ดร.อารียา อัศวานันท์
ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
วาทินี พรมวงศ์ นุชนาถ ระวีแสงสูรย์ และบุศนีย์ แซ่เตียว

ปัจจุบัน บริษัท เอสล่า จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำอย่างครบวงจร ได้แก่ Asclepion, biotec italia, capillus, crisalix, CYNOSURE, GME, Softfil, VENUS, HUMAN MED และ Zimmer เป็นต้น ทั้งยังตั้งเป้าหมายจะร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต พร้อมส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ความงามไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง รวมถึงการดูแลแก้ไขปัญหาด้านความงามและการรักษารอยโรคในเชิงการแพทย์อย่างครอบคลุม ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุด โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้องมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
วิชัย ส่งทวีผล
ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และเข็มอัปสร สิริสุขะ

ฉลองครบรอบ 10 ปี AESLA, สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!, งานกาล่าดินเนอร์, บริษัท เอสล่า จำกัด, คุณวรุตม์ สุทธินันท์, นวัตกรรมความงาม, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

สามารถติดต่อ บริษัท เอสล่า จำกัด และติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

  • เว็บไซต์ : https://aesla.com/
  • Facebook : AESLA
  • Instagram : aesla.aesthetics
  • Line@ : @AESLA
  • YouTube : @aesla.aesthetics
  • โทรศัพท์ : 02-538-6996

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn