14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนช้อป 14 เซตของขวัญปีใหม่ สุดล้ำค่าในราคาพิเศษ!

พร้อมชวนชม ๒ นิทรรศการสำคัญของไทย และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ปัก: ถัก: ทอ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชวนคุณเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข และการเฉลิมฉลองด้วย 14 เซตของขวัญปีใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้คนสำคัญ ในช่วงเวลาแห่งความสุข พร้อมชวนชม ๒ นิทรรศการสำคัญของไทย และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ไปกับพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ปัก: ถัก: ทอ (Woven Dialects)

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนคุณเลือกสรร 14 เซตของขวัญปีใหม่ ที่ออกแบบอย่างพิถิพิถัน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถเลือกซื้อเป็นของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ ชุดของขวัญปีใหม่ Set S จากคอลเลกชั่นนิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากพระพัชนี (พัด) และพระกลด (ร่ม) ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

ประกอบด้วย แฟ้มใส่เอกสาร สมุดจด ผ้าเช็ดแว่น สมุดฉีก กระเป๋าพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน ราคาเซตละ ๕๓๐ บาท หรือ ชุดของขวัญเซรามิก ที่ลวดลายได้แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย Set Small ประกอบด้วย แก้วกาแฟ จานรองแก้วกาแฟ และจานแบน อย่างละ ๒ ใบ ราคาเซตละ ๒,๕๐๐ บาท และ Set Large ประกอบด้วย ถาดรอง ๑ ใบ แก้วกาแฟ จานรองแก้วกาแฟ และจานแบน อย่างละ ๒ ใบ ราคาเซตละ ๓,๖๐๐ บาท

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

นอกจากนี้ ยังมีชุดของขวัญปีใหม่จากนิทรรศการที่เคยจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อาทิ Set Fit for a Queen คอลเลกชั่นจากนิทรรศการ งามสมบรมราชินีนาถประกอบด้วย กล่องใบลาน แก้วเซรามิค และกระบอกน้ำ ราคาเซตละ ๗๕๐ บาท Set Batik คอลเลกชั่นจากนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

ประกอบด้วย กระบอกน้ำ หมวกผ้าฝ้าย และกระเป๋าอเนกประสงค์ ราคาเซตละ ๑,๒๐๐ บาท รวมถึง ชุดของขวัญปีใหม่ Set สินค้าทั่วไป อีก ๒ เซต ได้แก่ เซตที่ ๑ ประกอบด้วย ผ้ารองจานผ้าไหม และผ้าคาดโต๊ะ ราคาเซตละ ๓,๐๐๐ บาท (ราคาเต็ม ๓,๙๐๐ บาท) เซตที่ ๒ ประกอบด้วย ซองกระจูด ปลอกหมอน ผ้ารองจานผ้าไหม กรอบรูปผ้าไหม ขนาด ๓x๓ นิ้ว และขนาด ๔x๖ นิ้ว ราคาเซตละ ๔,๕๐๐ บาท (ราคาเต็ม ๕,๕๓๐ บาท)

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

เลือกเซตของขวัญปีใหม่จากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ให้คนพิเศษของคุณได้แล้ววันนี้ที่ โทร. ๒๒๒๕๙๔๓๐ ต่อ ๔๐๐ หรือติดต่อผ่านกล่องข้อความ https://www.facebook.com/qsmtshop/ หรือติดต่อทาง Line: @qsmtshop

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

นอกจากจะได้เลือกสรรเซตของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวาถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้ง ของรัชกาลที่ ๕ และผ้าบาติกทรงสะสมจากเกาะต่างๆ ของชวา นิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถจัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และเปิดประสบการณ์ใหม่กับพื้นที่แห่งการเรียนรู้ภายในห้องกิจกรรม ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพยาวนานกว่า ๔๖ ปี

14 เซตของขวัญปีใหม่, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข, นิทรรศการสำคัญของไทย, ประสบการณ์ใหม่, พื้นที่แห่งการเรียนรู้, มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร, ช่วงเวลาแห่งความสุข

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรเข้าชมผู้ใหญ่ ราคา ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา ๘๐ บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ ๑๒ ๑๘ ปี ราคา ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn